De Engelse taal en zijn geschiedenis

Engels is een taal die bijna iedereen spreekt en die je overal in de wereld tegenkomt. Ook gaat er een rijke geschiedenis aan vooraf. Zo is de taal ontstaan toen de Angelsaksische stammen in 400 na Christus van Europa naar de Britse eilanden kwamen. Vandaag de dag kent het Engels ongeveer 1,6 miljard sprekers, die de beschikking hebben over ruim 750.000 woorden. Maar hoe heeft de taal zich ontwikkeld tot de veelzijdige taal die het nu is?

De oorsprong van de Engelse taal

Het Engels is ontstaan uit de Germaanse talen die de Engelsen vroeger in Groot-Brittannië spraken. De komst van de Angelen, de Saksen en de Juten naar de Britse eilanden zorgde ervoor dat de oorspronkelijke Keltische bewoners naar Schotland en Wales verjaagd werden. De talen van deze stammen vermengden zich en ontwikkelden zich tot het Angelsaksisch, oftewel het Oudengels. De taal was onderhevig aan veel invloeden van buitenaf. Zo namen de Vikingen rond 800 het Deens en het Noors mee. Wist je trouwens dat het woord Engeland afkomstig is van Angelen-land?

De ontwikkeling in de loop der tijd

Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van de taal kun je deze opdelen in drie periodes. Om te beginnen was er tussen 400 en 1100 het Oudengels, dat een sterke fundering heeft gevormd voor het tegenwoordige Engels. Woorden als ‘be’, ‘water’ en ‘strong’ stammen uit deze ontwikkelingsfase van de taal.

Door de vermenging van het Oudengels en het Oudnoors van de Vikingen breidde de Engelse taal zich uit met zo’n tweeduizend nieuwe formuleringen. Denk bijvoorbeeld aan bekende termen als ‘knife’, ‘egg’, ‘run’ en ‘husband’. In de periode van het Middelengels van 1100 tot 1500 drukte ook het Frans zijn stempel op de taal, door de inmenging van de Vikingen. Je vindt dan ook veel Franse en Latijnse woorden terug, zoals ‘fruit’, ‘people’ en ‘liberty’.

Tot slot deed het Modernengels vanaf 1500 zijn intrede en heeft de dichter en toneelspeler William Shakespeare in deze tijd grote invloed gehad op de taal. Hij bedacht maar liefst 1700 nieuwe woorden die werden toegevoegd aan het Engels, waaronder ‘puppy dog’, ‘fashionable’ en ‘alligator’.

Hedendaags Engels

Je kunt het Engels omschrijven als een Germaanse taal met veel Romaanse invloeden. De taal bevat een enorm omvangrijke vocabulaire en je komt dan ook regelmatig verschillende woorden met dezelfde betekenis tegen. Je ziet overigens dat het Germaans meer terugkomt in het dagelijks taalgebruik en de Franse of Latijnse invloed meer in de geschreven taal. Het is daarbij een vermelding waard dat zo’n 30% van het hedendaagse Engels afkomstig is van het Frans.

Engels als wereldtaal

Zeevaarders, handelaars, soldaten, pelgrims en missionarissen zorgden er in de loop der jaren voor dat de taal zich wereldwijd verspreidde. Vandaag de dag is Engels de officiële taal in 58 landen en in 23 gebieden. Landen die het Engels als officiële taal hebben zijn bijvoorbeeld Canada, Ghana, Ierland, Malta, Nieuw-Zeeland en Pakistan. Je vindt het eveneens veel terug in de zakenwereld, in administratief taalgebruik en in het onderwijs. Ook in de luchtvaart zijn piloten en luchtverkeersleiders sinds 2008 verplicht om Engels op professioneel niveau te beheersen. Het Engels mag zich dan ook met recht een echte wereldtaal noemen!

Engels en Nederlands

Ook Nederland heeft een kleine bijdrage geleverd aan de Engelse taal. Hierbij kun je vooral denken aan woorden uit de scheepvaart, zoals brandy (brandewijn) en dyke (dijk). Maar ook waffle (wafel), yacht (jacht), cookie (koekje) en Santa Claus (Sinterklaas) maken onderdeel uit van de Engelse taal. Er wordt tot slot ook gezegd dat het Fries als taalfamilie het dichtste bij het Engels staat.

Engels als vrolijkste taal

Als afsluiter nog een leuk weetje: het Engels staat in de top drie van de gelukkigste talen ter wereld, samen met het Spaans en het Portugees. Tijdens het onderzoek werd er gekeken naar de verhouding van het gebruik van zowel positieve als negatieve uitdrukkingen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het woord happy bijvoorbeeld drie keer zoveel wordt gebezigd als het woord sad!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email