Engelse les op de basisschool

Kinderen pikken gemakkelijk een vreemde taal op. Het is dan ook voordelig om ze op jonge leeftijd al kennis te laten maken met Engels. Er zijn in Nederland zo’n 1200 basisscholen die hun leerlingen vanaf groep 1 Engelse les aanbieden. Dit zorgt er uiteraard voor dat ook de aansluiting op het voortgezet onderwijs beter verloopt. Bovendien zijn jonge kinderen niet bang om een andere taal te spreken en vinden ze het niet erg om fouten te maken. Dit draagt er zeker aan bij dat een kind sneller een vreemde taal aanleert en het vergemakkelijkt eveneens het leerproces.

Wat is verplicht op de basisschool?

In het primair onderwijs zijn een paar vakken verplicht, zoals taal en rekenen. Ook gymmen en Engels zijn vakken die elke lagere school moet geven. Basisscholen hebben de vrijheid om de lessen zelf in te vullen en te bepalen welk lesmateriaal ze daarvoor gebruiken. Op dit moment verschilt het nog per school wanneer ze starten met het geven van Engels. Zo begint de ene school er al in groep 1 mee, maar er zijn ook scholen die er in groep 3 mee starten. Er is echter voor het hele basisonderwijs wettelijk bepaald dat Engels in ieder geval vanaf groep 7 aangeboden moet worden.

Waarom Engels op de basisschool?

In ons land is Engels een belangrijk vak in het primair onderwijs. Het is zelfs zo, dat een goede beheersing van de Engelse taal voor een aanzienlijk gedeelte bepaalt hoe succesvol je later op de arbeidsmarkt zult zijn. Voor veel werkgevers is het aantrekkelijk om voor iemand te kiezen die de taal perfect spreekt. Dat is een groot voordeel bij bijvoorbeeld het leiden van een internationaal team of project binnen het bedrijf.

 

Daarnaast profiteren kinderen er ook tijdens hun vervolgopleiding van. Op latere leeftijd kiest een aanzienlijk deel van de leerlingen er namelijk voor om vanwege hun studie naar een land te gaan waar veel Engels gesproken wordt.

Hoe profiteren kinderen van Engels op de lagere school?

Ga je kijken naar de pluspunten om kinderen op jonge leeftijd met Engels in aanraking te laten komen, dan zal je er genoeg vinden. Allereerst stimuleert het leren van een vreemde taal het creatieve vermogen. Ook vergroot een vreemde taal het zelfvertrouwen van een kind, als het kind zich durft uit te spreken in het Engels.

 

Verder is het een extra stimulans voor de ontwikkeling van het denkvermogen en leert een kind bovendien om genuanceerd te denken. Het leert immers om verschillende woorden in de juiste context te gebruiken. Het vroeg aanreiken van Engelse les draagt bij aan de totale taalontwikkeling van het kind en het is zelfs gebleken dat de algehele taalvaardigheden verbeteren als kinderen op vroege leeftijd Engels leren.

 

Ook bij het filteren van informatie biedt het leren van een andere taal meerwaarde. Je leert namelijk relevante en minder belangrijke informatie van elkaar te scheiden. Verder pikken ook vaardigheden als het nemen van beslissingen een graantje mee. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat mensen die meerdere talen beheersen beter in staat zijn om rationele besluiten te nemen. Hier kun je in diverse situaties je voordeel mee doen.

Wat zijn de leerdoelen voor Engels in het basisonderwijs?

Als je gaat kijken waar bij de Nederlandse basisscholen de focus ligt bij het leren van Engels, dan zal je zien dat de nadruk op de communicatieve vaardigheden ligt. Hierbij kun je denken aan lees- en luistervaardigheden en het spreken van de taal. Het schrijven van Engels komt daarna. Zo leren kinderen in de onderbouw vooral luisteren en spreken. In de bovenbouw komen lezen en schrijven daar bij.

Engels in de kleuterklassen

Je ziet tegenwoordig dat steeds meer basisscholen ervoor kiezen om in de kleuterklassen met Engels te beginnen. De leerlingen leren hierdoor de taal beter beheersen. Leerkrachten laten hun jonge leerlingen vaak spelenderwijs kennis maken met het Engels. Ze zingen onder andere liedjes in het Engels en doen verschillende spelletjes. Door herhaling krijgen de leerlingen de kans om al goed met de taal te oefenen en zijn ze beter in staat om te onthouden wat ze aangereikt krijgen. Ze behalen hierdoor tevens een hoger taalniveau. Tot slot ontwikkelt het kind een betere uitspraak door al op jonge leeftijd kennis te maken met een vreemde taal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email