Geplaatst op

Engels als tweede taal: verschillen tussen landen

Engels leren op een leuke en leerzame manier tijdens een zomerkamp in Nederland. Engels leren was nog nooit zo leuk!

Het voelt vrijwel vanzelfsprekend dat mensen opgroeien met een beheersing van de Engelse taal, maar dat is in de praktijk niet zo. Nederland staat bekend als een land met veel aandacht voor deze vreemde taal, waar dat in andere landen mogelijk anders is. Welke landen besteden nog meer aandacht aan het Engels, hoe is het een echte wereldtaal geworden en hoe ontwikkel je een goede Engelse taalbeheersing? Dat lees je hier.

Engels als wereldtaal

Engels hoort bij de grootste talen ter wereld, met 380 miljoen moedertaalsprekers en meer dan een miljard mensen die deze taal als tweede taal spreken. Waarom is het Engels uitgegroeid tot deze wereldtaal? Dat heeft alles te maken met de kolonialistische verleden van Groot-Brittannië, waardoor landen van over de hele wereld onder Britse invloed kwamen te staan. Hierdoor kon de Engelse taal zich moeiteloos verspreiden, waardoor je jezelf vandaag de dag bijna overal duidelijk kunt maken in het Engels.

Waar wordt Engels als tweede taal gebruikt?

Het bijzondere aan Engels is dat mensen van over de hele wereld de taal spreken. Zo is het in grote delen van Afrika een belangrijke tweede taal, maar ook in veel Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen is het gangbaar dat de bevolking deze taal deels beheerst. Veel Europese landen scoren goed op hun Engelse taalvaardigheid, waardoor je vrijwel altijd vooruit kunt wanneer je een goede Engelse basis hebt. Voor al deze voorbeelden geldt wel dat voornamelijk inwoners van grote steden de taal goed beheersen, waardoor je in kleine landelijke gebieden misschien minder ver komt met Engels.

Waarom is Engels een belangrijke tweede taal?

Het spreken van een tweede taal is altijd waardevol, onder andere omdat je hersenen er flexibeler en efficiënter door worden. Een kind met een tweetalige opvoeding kan zich bijvoorbeeld makkelijker concentreren, sneller verbanden leggen en meer informatie onthouden. Engels is een goede tweede taal omdat het een echte wereldtaal is die je niet alleen tijdens vakanties gebruikt, maar ook gebruikt wordt binnen de werelden van wetenschap, economie, politiek en journalistiek. Wie de Engelse taal dus goed beheerst, krijgt meer kansen om zich te ontwikkelen op die gebieden, bijvoorbeeld tijdens een studie of baan.

Waar wordt Engels het beste gesproken als tweede taal?

Nederland staat jaar na jaar bovenaan de lijst als het gaat om de beheersing van deze vreemde taal. Dat heeft alles te maken met het internationale karakter van Nederland, maar ook de jonge kennismaking met de Engelse taal speelt daar een grote rol in. Verder scoren veel andere landen in Europa goed, zoals Denemarken, Oostenrijk, Noorwegen en België. Singapore en Zuid-Afrika horen ook bij de landen die het Engels het beste beheersen als tweede taal.

Engelse les op school

De voordelen van Engels als tweede taal zijn duidelijk, maar hoe helpen we kinderen om deze taal zo goed mogelijk onder de knie te krijgen? In Nederland is het verplicht om al op de basisschool te beginnen met Engelse les. Basisscholen en middelbare scholen moeten leerlingen kennis laten maken met de Engelse taal om hun kansen voor de toekomst zo groot mogelijk te maken. Op de basisschool ligt de nadruk op luisteren en lezen, terwijl de middelbare school ook veel aandacht besteedt aan spreken en schrijven.

Engels leren buiten school

Voor veel jongeren geldt dat ze hun kennis over de Engelse taal niet alleen opdoen tijdens lessen op school. Kinderen en jongeren leren namelijk het beste spelenderwijs, bijvoorbeeld door Engels te oefenen tijdens gesprekken met hun vrienden of door Engelstalige media te volgen. Films, series, boeken en muziek zijn vaak Engelstalig en spreken jongeren aan. Hierdoor houden ze hun kennis over de Engelse taal spelenderwijs bij en leren ze langzaam maar zeker nieuwe woorden en zinsconstructies.

Geplaatst op

De Engelse taal en zijn geschiedenis

Engels leren op een leuke en leerzame manier tijdens een zomerkamp in Nederland. Engels leren was nog nooit zo leuk!

Engels is een taal die bijna iedereen spreekt en die je overal in de wereld tegenkomt. Ook gaat er een rijke geschiedenis aan vooraf. Zo is de taal ontstaan toen de Angelsaksische stammen in 400 na Christus van Europa naar de Britse eilanden kwamen. Vandaag de dag kent het Engels ongeveer 1,6 miljard sprekers, die de beschikking hebben over ruim 750.000 woorden. Maar hoe heeft de taal zich ontwikkeld tot de veelzijdige taal die het nu is?

De oorsprong van de Engelse taal

Het Engels is ontstaan uit de Germaanse talen die de Engelsen vroeger in Groot-Brittannië spraken. De komst van de Angelen, de Saksen en de Juten naar de Britse eilanden zorgde ervoor dat de oorspronkelijke Keltische bewoners naar Schotland en Wales verjaagd werden. De talen van deze stammen vermengden zich en ontwikkelden zich tot het Angelsaksisch, oftewel het Oudengels. De taal was onderhevig aan veel invloeden van buitenaf. Zo namen de Vikingen rond 800 het Deens en het Noors mee. Wist je trouwens dat het woord Engeland afkomstig is van Angelen-land?

De ontwikkeling in de loop der tijd

Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van de taal kun je deze opdelen in drie periodes. Om te beginnen was er tussen 400 en 1100 het Oudengels, dat een sterke fundering heeft gevormd voor het tegenwoordige Engels. Woorden als ‘be’, ‘water’ en ‘strong’ stammen uit deze ontwikkelingsfase van de taal.

Door de vermenging van het Oudengels en het Oudnoors van de Vikingen breidde de Engelse taal zich uit met zo’n tweeduizend nieuwe formuleringen. Denk bijvoorbeeld aan bekende termen als ‘knife’, ‘egg’, ‘run’ en ‘husband’. In de periode van het Middelengels van 1100 tot 1500 drukte ook het Frans zijn stempel op de taal, door de inmenging van de Vikingen. Je vindt dan ook veel Franse en Latijnse woorden terug, zoals ‘fruit’, ‘people’ en ‘liberty’.

Tot slot deed het Modernengels vanaf 1500 zijn intrede en heeft de dichter en toneelspeler William Shakespeare in deze tijd grote invloed gehad op de taal. Hij bedacht maar liefst 1700 nieuwe woorden die werden toegevoegd aan het Engels, waaronder ‘puppy dog’, ‘fashionable’ en ‘alligator’.

Hedendaags Engels

Je kunt het Engels omschrijven als een Germaanse taal met veel Romaanse invloeden. De taal bevat een enorm omvangrijke vocabulaire en je komt dan ook regelmatig verschillende woorden met dezelfde betekenis tegen. Je ziet overigens dat het Germaans meer terugkomt in het dagelijks taalgebruik en de Franse of Latijnse invloed meer in de geschreven taal. Het is daarbij een vermelding waard dat zo’n 30% van het hedendaagse Engels afkomstig is van het Frans.

Engels als wereldtaal

Zeevaarders, handelaars, soldaten, pelgrims en missionarissen zorgden er in de loop der jaren voor dat de taal zich wereldwijd verspreidde. Vandaag de dag is Engels de officiële taal in 58 landen en in 23 gebieden. Landen die het Engels als officiële taal hebben zijn bijvoorbeeld Canada, Ghana, Ierland, Malta, Nieuw-Zeeland en Pakistan. Je vindt het eveneens veel terug in de zakenwereld, in administratief taalgebruik en in het onderwijs. Ook in de luchtvaart zijn piloten en luchtverkeersleiders sinds 2008 verplicht om Engels op professioneel niveau te beheersen. Het Engels mag zich dan ook met recht een echte wereldtaal noemen!

Engels en Nederlands

Ook Nederland heeft een kleine bijdrage geleverd aan de Engelse taal. Hierbij kun je vooral denken aan woorden uit de scheepvaart, zoals brandy (brandewijn) en dyke (dijk). Maar ook waffle (wafel), yacht (jacht), cookie (koekje) en Santa Claus (Sinterklaas) maken onderdeel uit van de Engelse taal. Er wordt tot slot ook gezegd dat het Fries als taalfamilie het dichtste bij het Engels staat.

Engels als vrolijkste taal

Als afsluiter nog een leuk weetje: het Engels staat in de top drie van de gelukkigste talen ter wereld, samen met het Spaans en het Portugees. Tijdens het onderzoek werd er gekeken naar de verhouding van het gebruik van zowel positieve als negatieve uitdrukkingen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het woord happy bijvoorbeeld drie keer zoveel wordt gebezigd als het woord sad!